Día da Terra e Primavera Europea

O programa é o seguinte: 12h Mesa redonda «Unha política enerxética común para Europa» , con Juantxo López de Uralde (EQUO), María José Grobas (Nosa Enerxía e Px1NME) e Óscar Nogueira (Clúster Galego Autoconsumo Enerxético); 14h Xantar da afiliación e simpatizantes; 16h Mesa informativa a pé de rúa no Obelisco; 20h Mesa Redonda sobre as Eleccións Europeas.

O programa de eventos que EQUO Galicia ten preparado para celebrar este 22 de abril o Día da Terra e presentar a súa coalición Primavera Europea para as eleccións europeas do 25 de maio de 2014 é o seguinte (en todos eles contaremos coa presenza do co-voceiro federal de EQUO, Juantxo López de Uralde, ademais da candidata galega na lista para as europeas, Loli Tobío Sueiro):

10h Almorzo cos medios de comunicación, no Café de Macondo, Rúa San Andrés 106

12h Mesa redonda «Unha política enerxética común para Europa»

14h Xantar da afiliación e simpatizantes

16h Mesa informativa a pé de rúa, na zona Obelisco, Cantón Grande s/n

20h Mesa redonda sobre as Eleccións Europeas

Por último, a iso das 22h, Juantxo López de Uralde participará no programa de debate de actualidade política Vía V de V Televisión.

14 de abril

Saúde, paz e República!

Queremos unha República cidadá, na que todas teñamos voz.
Queremos unha República social, que protexa os nosos dereitos da especulación.
Queremos unha República sostible, respetuosa co Planeta e as Persoas, onde se aposte por un novo modelo económico e emprego de calidade.
Queremos unha República para as mulleres, porque seremos protagonistas do cambio.
Queremos unha República para a mocidade, porque si temos futuro.
Queremos unha República Federal que recoñeza a pluralidade de identidades.
Queremos unha República Laica, que respecte separación igrexa-estado.
Queremos  unha República transparente que rinda contas e combata a corrupción.
Queremos unha República!

Desde EQUO Galicia facémonos eco do vídeo que a Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo (A.R.D.F.) fixo para conmemorar o Día da República :

ARDF – video conmemorativo da II República

Dinos a @EQUO no hastag #QuieroUnaRepública como é a República que queres.

Asemblea Xeral Extraordinaria #EUROPEAS

ACTUALIZACIÓN: Xa está dispoñible a acta da Asemblea na Equomunidade:
http://equomunidad.org/documentos/acta-asemblea-extraordinaria-05042014
http://equomunidad.org/documentos/conclusions-e-tarefas-pendentes-asemblea-xeral-extraordinaria-05042014

A Mesa Nacional de EQUO Galicia convoca a toda a afiliación e simpatizantes co fin de celebrar unha Asemblea Xeral Extraordinaria o vindeiro sábado día 5 de abril ás 17h no Centro Sociocultural de Conxo, en Santiago de Compostela.

Orde do día:

  1. Información Congreso Federal e estado da coalición para as europeas.
  2. Lectura das aportacións do debate previo na Equomunidade*.
  3. Presentación de voluntarios Comité de Campaña, votación e ratificación no seu caso. Organización e funcionamento.
  4. Decisión trámites do proceso electoral. Datos papeletas en Galicia, elaboración de lista de apoderados e similar.
  5. Suxestións e preguntas.

A Mesa Nacional

* Pensando en todas as persoas que non poidan acudir a esta asemblea de xeito presencial, ábrese un fío de debate na Equomunidade no que desde xa e ata o comezo da Asemblea todas poidamos colaborar e aportar ideas e iniciativas sobre todos os puntos da orde do día:

http://equomunidad.org/documentos/aportacions-asemblea-extraordinaria-5-de-abril-eleccions-europeas-0

Inaceptables verteduras no río Lagares

Ante as últimas verteduras producidas á canle do río Lagares, EQUO Galicia considera insultante o desleixo que se produce por parte das distintas Administracións Públicas con competencias na conservación, vixilancia e custodia dos ecosistemas fluviais.

O río Lagares é unha canle fluvial que estivo durante anos bioloxicamente morta debido aos constantes vertidos de todo tipo de substancias por parte de industrias e particulares. Esta situación resulta inexplicable e inxustificable a día de hoxe, xa que incumpre toda a lexislación que hai ao respecto de forma impune. Inxustificable pola a actitude das Administracións que miran cara a outro lado en vez de rematar coas verteduras e coa impunidade coa que actúan os culpables, xa que a día de hoxe hai medios materiais, técnicos e humanos para detectar vertidos e tamén para evitalos.

Sobre a orixe desta última vertedura: A cualificación de accidente non exime ás empresas da execución de medidas de prevención, de evitación e de reparación se son instalacións que fabrican produtos perigosos, como os químicos, por exemplo. O control sobre este tipo de instalacións é máis estrito polas inspeccións administrativas. Neste caso, aínda non está claro que tipo de industria é a que xerou esta vertedura pero segundo algúns medios podería ser algunha empresa química da zona.

Sobre as empresas que levan a cabo este tipo de actividades, debe comprobarse ademais se teñen licenza municipal de actividade (outorgada polo concello) e outro tipo de autorizacións preceptivas como a autorización ambiental integrada a cal vai conter información que asegure que a actividade executada na nave produce uns valores de emisión ou de contaminación compatibles co respecto ao medio ambiente e a saúde das persoas.

Por todo o mencionado anteriormente EQUO Galicia esixe:

  • Que as Administracións correspondentes fagan cumprir a lexislación existente para casos coma este.
  • Que se determine con celeridade cal é a empresa responsable.
  • Que dita empresa, determinada responsable, cumpra co castigo correspondente, tanto económico como funcional, sen quedar eximida da súa responsabilidade.

EQUO Galicia quere resaltar que é moi preocupante que as Administracións Públicas con responsabilidade neste ámbito non cumpran coas súas obrigas producindo co seu desleixo que este tipo de situacións se repitan cunha elevada frecuencia.

Día da Liberdade dos Documentos #DFD2014

EQUO Galicia súmase á celebración do Día dos Documentos Libres

Logo del DFDEQUO Galicia manifesta o seu máximo apoio ao Día da Liberdade dos Documentos (Document Freedom Day, #DFD2014), que serve ao mesmo tempo para celebrar e concienciar sobre o uso de formatos e estándares abertos na creación de documentos electrónicos.

«Os documentos que son libres pódense empregar do xeito que o seu autor desexe. Poden ser lidos, transmitidos, editados e transformados usando toda unha gran variedade de ferramentas. Os documentos que non son libres están atados a un software ou compañía en particular. O autor non pode escoller como poder ser usados, porque están restrinxidos e controlados técnicamente.» (Da web do DFD)

En EQUO estamos convencidos de que a tecnoloxía debe estar ao servizo da ciudadanía, e non as persoas en mans dunha ‘tecnoloxía cautiva’ que favorece a un número reducido de empresas. Un acceso xusto e responsable ás tecnoloxías da información é un pilar fundamental na consecución do obxectivo de lograr unha sociedade máis xusta, libre e transparente. Por iso, consideramos fundamental a utilización de formatos e estándares abiertos na creación e difusión de calquera documento electrónico, único xeito de garantir que a información que conteñen flúa con total liberdade e transparencia, permitindo unha interoperatividade efectiva entre diferentes ferramentas informáticas.

Esta problematica entronca directamente coa da neutralidad da rede, que EQUO defende coa mesma determinación (unha mostra nesta nota de prensa). A este respecto, EQUO lamenta que, no actual proceso de confección dun novo marco lexislativo europeo para as comunicacións electrónicas, a comisión ITRE (Industria, investigación e enerxía) veña de rexeitar as enmendas ao “Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen medidas en relación co mercado único europeo das comunicacións electrónicas e para crear un continente conectado” que se enfocaban precisamente en garantir a neutralidade da rede. A ciudadanía debe seguir exercendo presión sobre a Comisión Europea e o Parlamento Europeo para non ver minguadas as súas liberdades e dereitos dixitais. Dende EQUO seguiremos a facelo.

Animamos a todas as persoas interesadas en saber máis sobre o tema a achegarse a algún dos dous eventos (Vigo e A Coruña) que en Galicia se celebran co gallo deste #DFD2014. Na seguinte páxina web podes atopar o resto de eventos organizados por todo o mundo para conmemorar este día: http://documentfreedom.org/events/events.es.html

Por uns documentos libres e unha rede neutra.